Pelesos 3-207 LT-02115 Vilnius, Lietuva

Kontaktai

Atvykite

Pelesos 3-207
LT-02115 Vilnius, Lietuva

Rašykite

Skambinkite

Tel.pasiteiravimui
+370 699 89826
+370 699 49295

Židrūnas Stankevičius
Direktorius
El.paštas: zidrunas@arolsostatyba.lt
Tel.: +370 699 49295

Algis Tamulevičius
Direktoriaus pavadotuojas
Tel.: +370 699 89826

Natalija Kulnienė
Buhalterė
Tel.: +370 699 42047

UAB „Arolso statyba“
Pelesos 3-207
LT-02115 Vilnius, Lietuva

Tel.pasiteiravimui
+370 699 89826 +370 699 49295
El. paštas: info@arolsostatyba.lt

Partneriai Pietų Lietuvoje :
UAB „GEROS GRINDYS“
Tel: +370 611 51308